printLogo

Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning Jorritsma

De heer J.A. Jorritsma is Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hij is voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Als lid van het College heeft hij een aantal onderwerpen in portefeuille te weten:

 • Algemene coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie en Public Relations
 • Coördinatie externe betrekkingen/Europa
 • Relatiebeheer bedrijfsleven Fryslân, zowel provinciaal, nationaal als internationaal
 • Coördinatie deelnemingenbeleid
 • Ambassadeurschap regiomarketing
 • Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
 • Algemene bestuurlijke zaken en bestuurskwaliteit gemeenten (in relatie tot koersbeleid)

Als rijksheer heeft hij taken op het gebied van burgemeestersaangelegenheden, legt hij gemeentebezoeken af, onderhoudt hij contacten met rijksfunctionarissen in de provincie en is hij mede verantwoordelijk voor Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

Deze werkzaamheden worden vastgesteld in het jaarverslag CdK. Het burgerjaarverslag kunt u op deze pagina downloaden.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 van de Commissaris van de Koning is geheel digitaal te bewonderen.

Curriculum vitae

De CV van de Commissaris van de Koning kunt u op deze pagina downloaden.

Toespraken

Lees de toespraken van de Commissaris van de Koning. Voor alle toespraken geldt: het gesproken telt.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid AB en DB gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Voorzitter Stichting Instandhouding Stadhouderlijke Grafruimten
 • Voorzitter Bouwcultuurfonds
 • Provisor diverse lenen in Fryslân
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
 • Voorzitter Bestuur Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs (SSTNO)
 • Voorzitter Friese Water Alliantie
 • Voorzitter Raad van Toezicht Healthy Ageing Noord-Nederland

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Water Alliance. Geen bezoldiging. Indicatie tijdsbeslag per jaar: 4 x per jaar.
 • Voorzitter Maag Lever en Darm Stichting. Geen bezoldiging.  Indicatie tijdsbeslag per jaar: Enkele vergaderingen per jaar.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Healthy Ageing.  Geen bezoldiging. Indicatie tijdsbeslag per jaar: Enkele vergaderingen per jaar.
 • Voorzitter Raad van Toezicht/Raad van Advies Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte. Bezoldiging: Ja.  Indicatie tijdsbeslag per jaar: Enkele vergaderingen per jaar.
 • Lid Comité Nederlandse Veteranendag. Geen bezoldiging. Indicatie tijdsbeslag per jaar: 5x per jaar.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Unicef. Geen bezoldiging. Indicatie tijdsbeslag per jaar: 5 x per jaar.
 • Lid bestuur Nationaal Restauratiefonds. Bezoldigd. Indicatie tijdsbeslag per jaar: 4 x per jaar

De Commissaris van de Koning heeft zijn naam verbonden aan diverse Comités van Aanbeveling (CvA). Dit kost hem geen tijd en levert hem geen inkomsten op.  Mocht u de CdK willen vragen voor een CvA dan kunt u hierover informatie vinden onder provincietaken.

Uitnodigingen

Wilt u de Commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen, dan kunt u een mailtje sturen naar uitnodigingencdk@fryslan.nl. U kunt algemene informatie over uitnodigingen aantreffen onder provincietaken.

Overzicht alle bestanden bij Commissaris van de Koning

Filename Filetype Size
Jaarverslag 2012 PDF 2.3 MB
Boargerjierferslach 2011 PDF 328.4 KB
Jaarverslag commissaris 2011 PDF 2.2 MB
Boargerjierferslach_2010 PDF 180.7 KB
Jaarverslag_CdK_2010 PDF 10.3 MB
cv Jorritsma NL per 10 december 2012 PDF 61.8 KB
overzicht_cvas en beschermheer- lidmaatschappen cdk PDF 11.5 KB
gedragscode commissaris_van_de_koningin PDF 3.2 MB
Total 8 items available

Taal Kiezen